Ötvenéves a soproni szennyvíztisztító

A középkori kezdetleges csatornázás fejlesztése, a szennyvízcsatorna-hálózatok építése Sopronban az 1910-es években kezdődött. A munkák különböző intenzitással folytak, nagy változást a második világháborút követő évtizedek, valamint az ezredforduló környéke hozott.

A csatornahálózat építése mellett, több előkészítő tervezést követően, a Sopron városban keletkező szennyvizek szennyvíztisztító telepen történő kezelése 50 éve, 1971-ben indult el. Ekkor még csak mechanikai tisztítási fokozat kiépítésével, amely durva rácson történő szűrést és ezt követő ülepítést jelentett, így a telepre érkező szennyvizek közel 30 százalékos tisztítás után kerültek bevezetésre a befogadó Ikva patakba. A telep hidraulikai kapacitása akkor 9000 köbméter/nap volt.

Nagy előrelépést az 1987-ben megvalósult biológiai tisztítási fokozat üzembe helyezése jelentette. Az ezt követő években a telepen különböző, az iszapkezelést érintő fejlesztések történtek. Kiemelt újítás, hogy megszűntek az iszapszikkasztó ágyak, azaz az iszapok szikkasztó ágyakból történő kézi kilapátolását felváltotta a gépi iszap víztelenítési technológia.

A város fejlődése miatti kapacitásbővítés és a telep korszerűsítésének igénye a 2000-es években erőteljesen jelentkezett. Hosszú előkészítő tervezési munkát követően 2008-ban ISPA által támogatott beruházás keretében megvalósult a soproni szennyvíztisztító telep teljes átépítése, komplett új szennyvíztisztítási és iszapkezelési vonal kiépítésével, 21 000 köbméter/nap hidraulikai kapacitással. A beruházás révén a telepre érkező szennyvizek 96-98 százalékos tisztítását sikerült elérni. További kiegészítő fejlesztések révén sikerült megvalósítani a telep automatikus üzemét, magára hagyhatóságát.

A soproni szennyvíztisztító telep fejlődése folyamatos és töretlen, az ISPA-beruházás óta eltelt közel 15 év alatt további fontos fejlesztésekre került sor az iszapkezelő vonalon és a mechanikai tisztítási egységeken. A telepen jelenleg is több előkészítő munka van folyamatban, melyek megépítését pályázati forrásokból történő támogatás segítheti elő – írta a kisalfold.hu.

   - ha tetszett, ajánld másoknak is!