Csökken a karsztvíz szintje Tatán

Három éve a tataiak olyat láthatnak az Angolparkban, amire már azt hitték, talán soha nem lesz példa: száraz a Tükör-tó medre.

A Tata környéki, zömében jól karsztosodó mészkőből, illetve dolomitból felépülő hegységekben, elsősorban a Gerecsében és a Vértesben alászálló csapadékvíz a kőzetek repedésrendszerében rövidebb-hosszabb ideig csapdázódik, majd egy része csodálatosan tiszta, langyos vizű karsztforrásokban jelenik meg újra a felszínen. A Tatán található karsztforrások vízhozamukat tekintve országos viszonylatban is jelentősek, olyannyira, hogy a Fényes-forrásokból száz éve még Budapest ivóvíz-ellátását tervezték – és nem alaptalanul.

A bányászat hatására az 1950-es évek közepén tűnt el a víz a legmagasabban fekvő, tatai Angyal-forrásból, 1961-ben száradt ki a Tükör-tó, majd 1973-ban a legalacsonyabban fekvő, a várostól északra fekvő Fényes-forráscsoport is kiapadt. Az apadás egy ennyire komplex rendszerben nem pillanatok műve volt, ráadásul a tengerszint feletti magasság mellett a vízszint természetes ingadozása is befolyásolta annak mértékét. Csapadékos években lassult a vízszint süllyedésének mértéke, ugyanakkor a két, ma már a regionális vízellátást biztosító tatabányai vízakna megépítése és beüzemelése az 1960-as évek végére, majd az eocénbányák vízkivételeinek növekedése egyértelmű ugrást jelentett a trendben, az 1980-as években. Némi öröm volt az ürömben, hogy a csodálatosan tiszta karsztvizet zömében a felszíni vízfolyásokba engedték, némileg javítva ezzel azok kritikusan rossz minőségét.

A bányászat fokozatos megszűnésével, az 1990-es évtizedtől aztán fordított folyamat játszódott (illetve játszódna) le. Évente kb. 2 métert emelkedett a vízszint, csapadékos időszakban (például 2010-ben) még többet is. Először alacsonyabban, a „Fényesen” léptek működésbe a források (2001-ben), majd szép sorban az egyre magasabban fakadó források is megszólaltak (a Tükör-forrás csak 2018-ban éledt újra).

Ezt a természeti csodát sokan vizsgálták akkoriban és ma is, több különböző volumenű előrejelzés is készült. Egy a 2000-es évek elején született nagy, térségi modell szerint a rendszer lassan, hosszú időn át töltődik újra, ezért a vízszint növekedése 2040–2050-ig eltarthat. Egy 2020-as, kisebb léptékű, csak Tatára és térségére vonatkozó modell számításai alapján viszont már 2020 környékén beállt (volna) egy új egyensúly a városban a regionális vízellátást biztosító tatabányai vízaknák és a kisebb ipari vízkivételek eredményeképpen.

Természetesen dinamikus egyensúlyról van szó: a karsztvíz szintje napi, havi és évszakos ingadozást egyaránt mutat. Ez teljesen rendben is van, de három éve trendszerű csökkenés tapasztalható. Az elmúlt három évben más forrásokban is csökkent a vízszint, de itt, az egyik legmagasabban elhelyezkedő forrásnál most már pont ez a pár centi hiányzik, hogy átbukjon a kristálytiszta víz, feltöltse a tavat, majd csobogjon a Malom-patak medrében a város felé.

Szóval, mitől apadt el a Tükör-forrás? A meteorológiai adatok alapján egy negatív folyamat elején járunk: e szerint 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is alacsonyabb volt a csapadék az előző évtizedek átlagához viszonyítva. Ennél jelentősebben csökkent azonban a beszivárgás mértéke, amely azzal magyarázható, hogy a csapadék egy része az egyre intenzívebbé váló nyári zivatarokkal hull a földre, és a korábbinál jelentősebb része folyik le. Az adatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a három éve folyamatosan csökkenő vízszint mögött van egy klimatikus hatás.

A Tükör-tó feletti magaslat túloldalán található Tata legmagasabban elhelyezkedő karsztforrása. Az Angyal-forrás régen egy kisebb karszttavat formált itt, és ez a víz táplálta a szomszédos Jenő-malmot és az egykori Kristály fürdőt. A ma már mesterséges tómeder viszont itt is üres. A víz a fokozottan védett Angyal-barlang 15x17x6 méteres barlangi termében rejtőzik, és már a kürtőben volt a víz pár éve, amikor a trend megfordult. Azóta ennek a barlangnak is csökkent a vízszintje.

(A cikk folytatása megtalálható a turistamagazin.hu oldalon, ahol elolvasható, hogy a mi a terv a Fényes-forrásokkal.)

   - ha tetszett, ajánld másoknak is!