Ki dönt a Sió-zsilip nyitásáról, zárásáról?

Nem nyilvános a Sió-zsilip üzemeltetési szabályzata és biztonsági terve.

Múlt hónapban a Balatoni Hajózási Zrt. nagyhajóinak Dunáról a Balatonig való eljuttatása érdekében komolyabb vízeresztés történt a Balatonból, ami ellen felszólalt az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség, féltve a turisztikai szezont egy esetleges alacsonnyá váló vízállástól. Ennek kapcsán merült fel a kérdés, hogy milyen szinten dől el, mikor nyitható a Sió-zsilip, és mennyi vizet lehet leengedni a Balatonból. (A vízeresztés ideje alatt a Balaton vízszintje 11 centimétert csökkent, amiben benne van a tó párolgási vesztesége is, ez az adott időszakban pár centiméternyivel meghaladta a térségre hulló csapadékból eredő utánpótlást.)

Dr. Csonki István igazgató, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság:

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint ágazati kijelölő hatóság a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által üzemeltetett Siófoki leeresztő zsilip (8600 Siófok, 6763. és 6764. hrsz. és hajózsilip (8600 Siófok, 6769. hrsz.) rendszerelemek nyilvántartásban tartását elrendelte és meghatározott adatait a BM OKF nyilvántartásában rögzítette, melynek alapján a Siófoki leeresztő zsilip és hajózsilip nemzeti létfontosságú rendszerelemnek minősül.
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 6. § (12) bekezdése alapján az üzemeltetői biztonsági terv és mellékletei nem nyilvánosak Az üzemeltetési szabályzat a biztonsági terv melléklete, így az nem nyilvános.


Az üzemeltetési szabályzat módosítására legutóbb a Balaton vízszintszabályozására vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosításakor, a maximálisnak elfogadott üzemvízszint 110 cm-ről 120 cm-re emelésekor került sor. A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése projekt keretén belül megvalósuló műtárgy bontási és építési munkálatok szükségessé tették a bontás-építés időszakára ideiglenes üzemrend és üzemeltetési szabályzat kidolgozását, az új műtárgyak megépítését és üzembe helyezését megelőzően az üzemeltetési szabályzat teljes körű aktualizálására kerül sor.
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 35700/9132-14/2018. iktatószámú Vízjogi üzemeltetési engedély és annak mellékletét képző üzemeltetési szabályzat szerint végzi a Balaton vízszintszabályozását. A hatályos engedélyben rögzítettek szerint a vízszintszabályozást úgy kell végezni, hogy a minden hónap első napjára meghatározott maximális vízállást a Balaton napi átlagos vízállása ne haladja meg. Ennek következtében szükségessé válhat a Balaton többlet vízkészletének leeresztése.


A vízeresztés az Igazgatóságom által tett javaslat Országos Vízügyi Főigazgatóság általi jóváhagyása alapján, a hidrometeorológiai előrejelzések függvényében történik. Az üzemelési rendtől eltérni csak nemzetgazdasági érdekből és a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter utasítása és engedélye alapján lehet.

fotók: magyarepitok.hu, Bahart, epiteszforum.hu, novekedes.hu

forrás: HírBalaton

   - ha tetszett, ajánld másoknak is!