A civilek is felszólaltak a Balaton védelmében

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja (2021–2027) Végrehajtási Terv szakmai, társadalmi egyeztetésre bocsátott dokumentumát véleményezte a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége.

A Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége olyan balatoni, fertő tavi, tatai és velencei-tavi civil szervezetek összefogása, amelyek maguk is valamelyik nagy tó védelmében alakultak. A fő javaslataik az alábbiakban foglalhatók össze:

Javasoljuk a tó és vízgyűjtője integrált vízgazdálkodásának megvalósítását, vízminőségének biztosítását, a tó ökológiai rendszerének megvédését, a vizes élőhelyek megtartását, mert ezek nélkül a fejlesztések okafogyottá válhatnak.

Javasoljuk, hogy a Végrehajtási Terv szövegébe kerüljön be: a magas minőségű környezet biztosítása nem elsősorban technológiai kérdés, hanem elsősorban szemléletváltás kérdése. A magas minőségű környezet azon múlik, hogy a jelenlegi természeti környezetet hogyan óvjuk meg és állítjuk helyre. A természeti környezet és az épített környezet „fejlesztését” úgy kell fenntarthatóan végrehajtani, hogy a jövőben várható természeti, társadalmi, gazdasági változások bekövetkeztével is vonzó és biztonságos legyen.

Javasoljuk a három fő fejlesztéspolitikai fókusz között a klímaadaptáció mellett, azonos fontossággal a klímaváltozás mérséklését is szerepeltetni. Ezt a célt a konkrét intézkedések megvalósítása és az új projektjavaslatok, pályázatok értékelése során is következetesen kell végigvinni.

Javasoljuk a vízszintszabályzási rend felülvizsgálatának szükségességét a Végrehajtási Tervben szerepeltetni Elengedhetetlennek tartjuk egy szakmailag megalapozott és nyíltan kommunikált gazdasági hatástanulmány készítését, szükség esetén új vízszintszabályzási rend alkalmazását. A felülvizsgálat befejezéséig a vízpart-rehabilitációs tervvel érintett sávra változtatási tilalmat kell elrendelni. Az új vízszintszabályzási rendhez és a várható vízszint-változásokhoz alkalmazkodó, jövőbiztos módon kell a Balaton és a befolyók vízpartjának rendezését elvégezni.

Javasoljuk a nyílt adatpolitika következetes érvényesítését a monitoring és a tájobszervatórium során. A térség gazdasági versenyképességének növekedése, a fenntartható tájrehabilitáció és településtervezés, a természeti értékek megőrzése szoros együttműködést kíván a lakossággal, a civil szférával, az önkormányzatokkal Ehhez nagyon fontos motiváció a nyílt és közérthető tájékoztatás. Az érdeklődők számára nyilvánossá kell tenni az összes releváns adatot, de a jogi lépés nem elég. Fel kell építeni azt az adat-infrastruktúrát (erről szólna a tájobszervatórium), amelyben az érdeklődők az adatokhoz hozzáférnek és azokat értelmezni tudják.

fotók: balatonregion.hu

   - ha tetszett, ajánld másoknak is!