Csodavilág a Tiszán

A Szikrai-Holt-Tisza és a szomszédos Alpári-rét az ősi, szabályozás előtti Tisza menti élővilág egyik utolsó menedéke.

A mintegy 1038 hektáros védett területen szinte a honfoglalás kori flóra és fauna lelhető fel, ártéri láperdők, ligetes mocsárrétek, gémek, kócsagok szinte minden fajtája, kiemelkedő énekesmadár-állomány és ritka ragadozó madarak jelenléte jellemzi a tájat.

A jelenlegi állapot létrejötte jórészt a Tiszának és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak köszönhető. A folyószabályozást követően a 90-es évekig ugyanis intenzív mezőgazdasági termelés zajlott ezen a vidéken is, az egykori árterek szántófölddé alakításával az ártéri mocsarak, mocsárrétek, vizes élőhelyek, ártéri erdők jelentős része eltűnt. Az elmúlt évtizedek gyakori, rekordmagasságon tetőző árvizei aztán nyilvánvalóvá tették, hogy a gátak közé szorított Tisza egyre kevésbé fér el ember alkotta mesterséges medrében, és egyre többször önti majd el egykori árterét, így a szántóföldi mezőgazdasági termelés már nem biztonságos a területen.

A nemzetipark-igazgatóság ezért védettsége alá vonta a Szikrai- és az Alpári-holtág területének jelentős részét, hogy az eredeti állapotához közelítő ártéren tájrekonstrukcióval, az őshonos növényzet és állatvilág elterjedésének támogatásával, továbbá magyar szürke marhák legeltetésével segítse egy olyan ártéri vizes élőhely létrejöttét, amely hajdanán, a honfoglalás korában még az egész Tisza-völgyet jellemezte.

A legszebb látvány Tiszaalpár közelében, az Alpári-Holt-Tisza felett átívelő kőhídon fogad, ahol zavartalanul szemlélhetjük a jégpáncél és a csobogó víz találkozásánál üldögélő és úszkáló madarak népes csapatát.

A Tisza évezredes eróziós munkája következtében a várhegy nagyobb része elpusztult, egykori területének csupán mintegy kétötöde maradt meg. A történelmi hangulatot árasztó miliőben sétálva megcsodálhatjuk a szemközti dombon emelkedő római katolikus templomot, néhány emléktáblát és egy Árpád-emlékművet is – a cikk teljes terjedelmében, illetve további képek a turistamagazin.hu oldalon találhatók.

   - ha tetszett, ajánld másoknak is!